Knoppene forteller hvilket løvtre det sitter på!

Norsk Botanisk Forening har hver vår "Kvist og Knopp Tur" og nå i 2021 et foredrag av Jan Wesenberg over Zoom. Han har også laget en "nøkkel" som er botanikernes verktøy for å lete seg fram til hva man har funnet på en systemtatisk måte. Inspirert av dette har jeg laget et dobbelt A4-ark du … Continue reading Knoppene forteller hvilket løvtre det sitter på!

Kan vår bruk av elektromagnetisk teknologi påvirke værsystemene?

Av Else Nordhagen, versjon fra 24. mars 2021, sist oppdatert 10. august 2021 Finnes også som nedlastbar pdf: LAST NED (ny versjon fra 10. august 2021) Dette er en oppsummering om hvor forskningen står i dette spørsmålet. Sammenhengen mellom menneskers bruk av elektromagnetisk teknologi og påvirkning av værsystemene på jorda har vært en hypotese som … Continue reading Kan vår bruk av elektromagnetisk teknologi påvirke værsystemene?