Knoppene forteller hvilket løvtre det sitter på!

Norsk Botanisk Forening har hver vår "Kvist og Knopp Tur" og nå i 2021 et foredrag av Jan Wesenberg over Zoom. Han har også laget en "nøkkel" som er botanikernes verktøy for å lete seg fram til hva man har funnet på en systemtatisk måte. Inspirert av dette har jeg laget et dobbelt A4-ark du … Continue reading Knoppene forteller hvilket løvtre det sitter på!

Kan vår bruk av elektromagnetisk teknologi påvirke værsystemene?

Av Else Nordhagen, versjon fra 24. mars 2021, sist oppdatert 25. november 2022 Finnes også som nedlastbar pdf: LAST NED (ny versjon fra 25. november 2022) Reklame: Her får du argumenter for at menneskeskapt elektromagnetisk stråling fra radarer, langtrekkende radiosendere og høyspentledninger når opp i atmosfæren rundt jorda og derfor påvirker temperaturen på jorda og … Continue reading Kan vår bruk av elektromagnetisk teknologi påvirke værsystemene?