Gamle grensetrær mellom Sognsvann og Båntjern, Oslo

Noe skal man jo drive med for å komme seg ut, og jeg har lett etter grensetrær langs vestgrensa for gårsnummer 42, bruksnummer 1 i Oslo. Dette er grensa mellom Statskogs eiendom i vest og kommunens i øst. Historisk er dette grensa mellom Gaustadskogen gnr.bnr. 42/1 tilhørende Gaustad Asyl og Ullevål Skog eid av Carl … Continue reading Gamle grensetrær mellom Sognsvann og Båntjern, Oslo