Tips for å redusere energibruken i din digitale hverdag

Vår bruk av datakommunikasjon bidrar sterkt til vårt energiforbruk. Ved å gjøre bevisste valg når du bruker digital teknologi kan du enkelt redusere ditt og din arbeidsplass «karbonfotavtrykk». Men for å gjøre bevisste valg må man vite hva som bruker energi og hvilke alternativer som finnes. Slik informasjon får du her. Jeg har skrevet ned veldig mange ting du kan gjøre, men det er ikke meningen at du skal gjøre alt dette. Det er ment kun som en “meny” du kan velge blandt – for om du så bare gjøre litt av det som anbefales under kan du gi ditt bidrag til å redusere vårt digitale energiforbruk.

Grafen er plukket ut fra IPCC-informasjon og tegningen øverst av «smart city» er fra en rapport: “Smart Cities and Communities Making effective use of EU funding to innovate Brussels, 15 December 2015”, https://www.housingeurope.eu/resource-616/smart-cities-and-communities

Innledning

En fransk studie fra 2019 (lenke 1 under) beregnet hvor stor andel av det totale CO2 utslippet som vår felles bruk av digitale tjenester står for og de kom fram til at 3,7 prosent av det globale utslippet kommer fra digital teknologi. Dette er sammenliknbart med flyindustrien. Og økningen av digitalt energiforbruk har vært nesten 70% fra 2013 til 2020 – og øker fortsatt. Uten tiltak antar de at det vil dobles innen 2025. 5G øker energiforbruket ytterligere – se lenger ned i teksten for en forklaring.

Mye av energien brukes i de store datasentrene. En rapport (lenke 2) estimerte 1% av verdens energibehov går til datasentrene noe som er mye mer enn mange land. All vår bruk av tjenester i skyen belaster disse datasentrene. I tillegg kommer infrastruktur for å levere oss datakommunikasjon og hver digitale dings vi bruker trekker energi selv. Det er mye hver enkelt av oss kan bidra med for å redusere denne energibruken.

Her kommer en del tips hentet fra ulike kilder på nettet som du kan bruke for å bidra til å redusere vårt felles digitale energiforbruk.

Under her finner du en lang rekke tips, det kan bli overveldende og lammende å tenke at man skal gjøre alt dette, men det er ikke meningen. Man gjør det man greier for alle monner drar. Ofte er det de små tingene som teller. En studie fra 2019 Storbritannia (3) viser at om hver enkelt innbygger i Storbritannia sender en mindre epost om dagen reduseres CO2 utslippet med ca. 16 500 tonn!

Digital sosial aktivitet er ikke lenger bare en liten adspredelse, men er blitt en stor del av vår kultur og er blitt en forventet aktivitet alle skal bedrive hele tiden. Som en eller annen skrev – fritt etter hukommelsen:

Før tok vi fri fra den virkelige verden med litt surfing på nettet, mens nå tar vi fri fra den digitale verden ved nå og da å være kun til stede i den virkelige.

Her kommer tiltak for å redusere karbonavtrykket ditt og samtidig bli mer til stede i den virkelige verden igjen. Det er også tips som vil redusere en bedrifts karbonutslipp betydelig om man informere sine ansatte slik at de blir bevisst deres bidrag til bedriftens digitale fotavtrykk.

Generelle tips om digitalt strømforbruk

 • Skru av alt som ikke brukes: PCer, skjermer, TVer, printere, routere etc. m.m. Ha gjerne timere på eller gjør det til en vane å skru av når du går på jobben (skru av hjemme), går fra jobben (skru av på jobben) og når du går og legger deg. Der flere ting skal skurs av på en gang kan man bruke et grenuttak med bryter så er det enkelt med en knapp som skrur av alt.
 • Beregninger viser at trådløst nett bruker minst 5 ganger så mye energi som kablet nett. Derfor spares mye CO2 på å bruke disse litt upraktiske ledningene om det så er nettilgang til PC eller overføring av lyd til høyttalere, øretelefoner eller sende lyd og bilde til TVen.
 • Videoinnhold er den typen innhold som bruker desidert mest energi fordi en video krever utrolig mye mer data enn et bilde – for ikke å snakke om tekst som i forhold er så lite at det ikke er å regne med en gang. Mye data krever mye lagring og mye overføringskapasitet med enorme mengder datapakker over nettet hver gang det sendes mellom to enheter. I tillegg brukes mye strøm hver gang det vises fram på en skjerm.
 • Smarte dingser som styres fra mobilen eller nettsider bruker utrolig mye mer energi enn om man styrer den ved hjelp av knapper på selve dingsen. Det gjelder f.eks. varmeovner og billadere (du kan gjerne styre på samme måte via menyer i selve bilen).

Tips for bruk av mobiltelefon

 • Set en daglig tidsbegrensning for bruk av mobiltelefon-titting.
 • Legg mobiltelefonen din vekk fra sengen så du ikke blir fristet til «bare å ta en titt».
 • Skru av mobiltelefonen HELT når du driver med andre aktiviteter der det ikke er grunn til å ha den på, eventuelt skru av de funksjonene du ikke bruker (WiFi, Bluetooth, mobil data).
 • Begrens antall websider du har oppe samtidig.
 • Skur av meldingsvarsler fra sosiale media. Varslinger medfører stadig kontakt med server – og frister deg til stadig å titte for å se hva som skjer.
 • Reduser hvor mye du bare surfer av ren kjedsomhet: leser de samme nyheter for n’te gang, «vindusshopper» eller bruker sosiale medier bare for å se om noe har skjedd siden sist … for ca. 15 minutter siden … Hva med å spille et spill som går lokalt på telefonen isteden? Eller lese en ferdig nedlastet bok?
 • Skru av geolokasjon når det ikke brukes og stopp kartapper når du ikke bruker dem aktivt.
 • Kablede øretelefoner og høyttaler bruker mye mindre energi enn trådløse.
 • Reduser bruken av mobil data hvis det er dårlig dekning eller du er i bevegelse (i bil, buss, trikk) fordi da må det sendes svært kraftige signaler, noe som bruker mye strøm.

Tips om epost

Epost er enkelt å skrive og sende ut til mange og mye kan gjøres for å redusere energiforbruket hvis man er litt bevisst. Dette gjelder også andre meldingstjenester.

 • Ikke «bare send en melding», men samle gjerne opp hvis det er flere ting du skal ha formidlet.
 • Begrens hvor mange du sender til og når du svarer på en epost er det kanskje bare nødvendig å svare til noen og ikke alle?
 • Ikke bruk bilder unødvendig, det gjelder også «firmalogoer» o.l.
 • Komprimer vedlegg hvis mulig
 • Når du svarer på en epost behøver du ikke (alltid) ha med (alt) det som er skrevet tidligere i dialogen. Jo lenger eposten er, jo mer ressurser kreves.
 • IKKE abonnerer på masse epost fra ulike leverandører, butikker, nyhetskilder etc. med mindre du virkelig leser disse. Du kan ofte like gjerne gå til nettsidene deres når du vil ha nyheter om dem.
 • Kast all epost du ikke behøver å lagre.
 • Jobber du et sted som sender ut epost til abonnenter/kunder: reduser bildebruken, komprimer bildene. Husk hvor mange ganger de bildene skal sendes over nettet (gjennom en haug med maskiner som skal ta imot hver bit, «ta på den» og sende den videre), behandles av mottakerdingsen og vises på skjermene – og lagres i nettskyen der meldingstjenesten leveres. Det bruker MYE energi! Bruk gjerne et lite bilde i eposten og henvis til nettsider for større bilder og mer info så kan de som er interessert lett klikke seg dit.

Digitale møter

 • Det er selvfølgelig bedre å ta et digitalt møte enn å fly eller kjøre bil, men er møtet langt og bare en busstur unna er ikke energiregnestykket like opplagt.
 • Videomøte bruker MYE mer energi enn bare lyd. Skru derfor gjerne av bilde hvis det ikke er nødvendig. Jo mer bevegelse det er i bildet, jo mer data må sendes over nettet.

Videoer SLUKER energi!

 • Nedlasting og så titting er mye bedre en streaming.
 • Hold øye med hvor mye tid du faktisk bruker på dette.
 • Sørg for at du ikke lar videoer gå i bakgrunnen eller «bare lar den stå på»
 • Jo lavere oppløsing og kvalitet, jo mindre data må overføres og prosesseres av de ulike dingsene som er med på å levere deg bilde eller lyd.
 • Skur av «auto play» så sant det er mulig.
 • Sist, men ikke minst: velg å laste ned videoer «alt på en gang» og se på det etterpå.

Gaming

 • Spill som kjøres lokalt bruker mye mindre energi enn online spill.
 • Er online-spilling blitt en del av livet ditt, kan det være mange gode grunner til å begrense seg – sjekk nettressurser om hvordan trappe ned.

Forskning om hvor mye energi trådløs teknologi bruker i forhold til kablet

En artikkel (5) oppsummerer dette og henviser til rapporter og forskning som grunnlag for det de skriver.

Artikkelen sammenlikner energiforbruket for mobil data fra 2012 med 2015. De refererer en rapport fra Senter for energieffektiv telekommunikasjon som skriver at økningen i denne perioden i bruk av trådløs teknologi tilsvare 4,9 millioner fossilbiler og 90% av dette kan tilskrives økt bruk av trådløs teknologi. Videre skriver rapporten (min oversettelse):

«… det dominerende og mest bekymringsfulle sluket av energi i hele den digitale sky-teknologien er den trådløse infrastrukturen som leverer data til brukernes enheter … trådløs nettilgang er den klart største og mest ineffektive forbrukerteknologi innen sky-teknologien»

Artikkelen skriver videre at 3G teknologi bruker omtrent 15 ganger mer energi en kablete forbindelser, og 4G bruker omtrent 23 ganger mer enn WiFi – og om man da brukte kablet nett hjemme istedenfor WiFi vil energisparingen være ganske drastisk!

En artikkel fra 2011 (6) skrevet at telekom-teknikere, går nøye gjennom energiforbruket ved ulike typer datanett. Nedenfor ser du en forenklet versjon av en av figurene deres som viser hva ulike teknologier bruker av energi per bruker som er koblet til nettet. Som du ser, er det svært mye å hente på å kable i forhold til å bruke datanett.

 Ulike teknologiers bruk av energi per bruker. Kjernenettet som er nevnt, betyr all kommunikasjon mellom datamaskinene inne i nettet. Du ser at kobber-kjernenettet bruker mye mindre enn fiber, men til gjengjeld overføres mye mindre data. Figuren viser at 4G bruker mellom 20 og 60 W pr. bruker mens fiber bruker mellom 0,4 og 1 W pr. bruker – det vil si at 4G bruker mellom 20 og 60 ganger mer energi per datamengde levert til deg som bruker av nettet.

Som du ser mangler WiFi i figuren over. Det er fordi denne er laget av telekomoperatørene og de leverer ikke WiFi og er derfor ikke interessert i energiforbruket av denne teknologien. Imidlertid fant jeg en artikkel fra 2017 (7) som nøye har gransket streaming av video med WiFi og 4G (kalt LTE). De finner at forholdene varierer sterkt for mottak av signalene, men i beste fall finner de at WiFi bruker ca. 50% mindre energi enn 4G. Det bil si «bare» mellom 10 og 30 ganger mer enn ved fiber. Men fiber er mer effektivt en kobber og jeg har forsøkt å stråle internettet for gode rapporter som sammenlikner. «Alle» er enige om at WiFi bruker mye mer batteri enn ledning, men ingen har målt – bortsett fra noen som bruker små datamaskingbyggesett som kalles «Rasberry Pi». De har målt (7) og funnet at WiFi bruker 10 ganger så mye strøm som ledningsbasert internett (20 mA vs. 2 mA) og antagelig mer når den er i bruk til kommunikasjon.

Som du ser spriker tallene noe, men uansett viser de at om vi bruker kablete løsninger som fiber inn til hus og bedrifter og kobberbasert nettverk videre, ville vi redusere vårt digitale energibruk dramatisk! Selv om kablete løsninger er sikrere, raskere, mer stabile og motstandsdyktig mot sabotasje, skader, værfenomener og hacking samt at de er mye mer energieffektive, så agiterer telekomindustrien aggressivt for mobildata generelt og 5G spesielt til bruk over alt og til alt. Årsaken til dette er ene og alene at det er mye billigere for telekomindustrien å sette opp basestasjoner enn å grave ned fiber og legge kabler til alle boliger og bedrifter. Dessverre bidrar telekomindustriens valg av teknologi med det mål å minimere sine egne kostnader for å levere deg innhold, til en enorm økning i vårt energiforbruk.

Hvordan 5G øker energiforbruket

5G er laget for å kunne levere større overføringskapasitet (og en del annet som er mindre relevant her). For å få større kapasitet brukes det nye kommunikasjonsfrekvenser. Disse frekvensene har det som kalles «kortere bølgelengder» enn tidligere teknologier. Fordelen er at jo kortere frekvenser, jo mer data kan overføres per sekund. Ulempen er at jo kortere frekvenser, jo kortere går signalene før de blir så forstyrret at mottakeren ikke kan lese dem lenger. Til en viss grad kan man kompensere ved å sende sterkere signaler – som krever mer energi, og kan også medføre at strålingen fra senderne overstiger det som er tillatt. Den vanlige løsningen er derfor å sette opp flere basestasjoner så det blir tettere mellom senderne – kombinert med litt sterkere signaler.

Noen forskere (4) tok utgangspunkt i et ganske typisk nabolag i Austin, Texas, som i dag har 4G-dekning. De analyserte plasseringen av basestasjoner ut fra en offentlig database over slike (tilsvarer den norske finnsenderen.no). De brukte samme utplasseringsstrategi og laget en tenkt plassering av 5G-antenner for området, hvor basestasjonene skal bruke den effektive 28 GHz frekvensen som bl.a. er tenkt for «trådløst bredbånd». Der 4G krevde 29 basestasjoner for å få dekning i hele området (slik det faktisk var) beregnet de at 5G ville kreve 100!

De beregnet også hvor mye energi de ulike basestasjonene bruker. En 3G stasjon med tre aktive antenner bruker ca. 1.5 kW som er omtrent som en kaffemaskin – men 3G stasjonen går 24 timer i døgnet, noe kaffemaskinen ikke gjør. En 4G basestasjon bruker typisk 6 kW mens en 5G basestasjon bruker tre ganger så mye som er 18 kW.

En grov beregning av endringene i energiforbruk for området i Austin, Texas, blir da for 4G (29 x 6 kW = ) 174 kW mens for 5G får vi (100 x 18 kW = ) 1800 kW. Det er 10 ganger så mye energi. Og antagelig vil 4G og 5G måtte leve side om side i mange, mange år. Som artikkelen jeg refererer til påpeker «dette er 5G’s grønne dilemma».

Referanser

1) https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf (direkte nedlasting av pdf-fil)

2) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344920307072 

3) https://www.ovoenergy.com/ovo-newsroom/press-releases/2019/november/think-before-you-thank-if-every-brit-sent-one-less-thank-you-email-a-day-we-would-save-16433-tonnes-of-carbon-a-year-the-same-as-81152-flights-to-madrid.html

4) «The Green Dilemma of 5G Densification» https://blogs.timesofisrael.com/the-green-dilemma-of-5g-densification/ – bl.a. en forenklet (engelsk) framstilling av en vitenskapelig artikkel som er ganske avansert: A. M. El-Hajj and T. Naous, “Radiation Analysis in a Gradual 5G Network Deployment Strategy,” in 2020 IEEE 3rd 5G World Forum (5GWF), Sep. 2020, pp. 448–453, doi: 10.1109/5GWF49715.2020.9221314. https://ieeexplore.ieee.org/document/9221314

5) https://whatis5g.info/energy-consumption/

6) Vereecken, Willem & Heddeghem, Ward & Deruyck, Margot & Puype, Bart & Lannoo, Bart & Joseph, Wout & Colle, Didier & Martens, Luc & Pickavet, Mario & Demeester, Piet. (2011). Power Consumption in Telecommunication Networks: Overview and Reduction Strategies. Communications Magazine, IEEE. 10.1109/MCOM.2011.5783986. https://www.researchgate.net/publication/228774201_Power_Consumption_in_Telecommunication_Networks_Overview_and_Reduction_Strategies

7) Zou, Longhao & Javed, Ali & Muntean, Gabriel-Miro. (2017). Smart mobile device power consumption measurement for video streaming in wireless environments: WiFi vs. LTE. 1-6. 10.1109/BMSB.2017.7986151. https://www.researchgate.net/publication/318574812_Smart_mobile_device_power_consumption_measurement_for_video_streaming_in_wireless_environments_WiFi_vs_LTE

8) https://github.com/superjamie/lazyweb/wiki/Raspberry-Pi-Power

Mange av tipsene er hentet fra:

https://bootcamp.berkeley.edu/blog/reducing-your-digital-carbon-footprint-in-the-wake-of-covid-19/

Conclusion

Digital sustainability is quickly rising to the forefront of environmentalism, and a solution can only be reached by building awareness and taking action. By enacting even a few of the behavioral changes above, digital users can ensure they are doing their part in reducing emissions and promoting environmental health.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s