Knoppene forteller hvilket løvtre det sitter på!

Norsk Botanisk Forening har hver vår “Kvist og Knopp Tur” og nå i 2021 et foredrag av Jan Wesenberg over Zoom. Han har også laget en “nøkkel” som er botanikernes verktøy for å lete seg fram til hva man har funnet på en systemtatisk måte.

Inspirert av dette har jeg laget et dobbelt A4-ark du kan skrive ut å ta med inn i skogen. Den ene siden er nøkkelen og på den andre en oversikt over knoppene og litt annen informasjon.

Jeg har også laget knoppinformasjonen i et format som gjør at du enkelt kan lage en bitteliten bok å ha i lomma på tur. Her er ikke nøkkelen med, men knoppene er ganske lette å skille så det pleier å være lett å se forskjellene.

Her finner du filene:

  • Nøkkel for knopper til 14 vanlige løvtrær og en oversikt over knopper og litt mer nyttig info om å finne hvilket tre du ser i vårskogen.
  • Liten bok om knopper. Skriv ut dobbeltsidig, klipp etter de små saksene og sorter sidene – stift i midten og det blir en liten bok. OBS: Når du skriver ut med Adobe Acrobat Reader (som er standard for slike filer som dette) så velg å skrive ut “Faktisk størrelse” – et valg du får når du velger “Skriv ut”.

Alle knoppene untatt lind er funnet nedover langs Sognsvannsbekken i Oslo. Lind fant jeg i Asker.

Om utskriftsproblemet for den spesielt interesserte: Hvis man ikke velger “Faktisk størrelse” (“Actual size” på engelsk) gjør Adobe om på formateringen så sidene etter klipping får ulike høye i forhold til slik de er laget. Standard for Adboe er at de legger til en marg på 3 mm øverst og nederst på siden og så krympes det som er i mellom litte granne for å få plass til alt på siden. Dermed forskyves alle klippestrekene og man får gale side-høyder.

Klipper du etter de små saksene til venstre, deretter sorterer småarkene riktig og til slutt stifter i midten blir det en liten, hendig bok. HUSK: Skriv ut med “Faktisk størrelse” (“Actual size”), et valg du får når du velger “Skriv ut” fra Adobe Acrobat Reader.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s