Gamle grensetrær mellom Sognsvann og Båntjern, Oslo

Noe skal man jo drive med for å komme seg ut, og jeg har lett etter grensetrær langs vestgrensa for gårsnummer 42, bruksnummer 1 i Oslo.

Dette er grensa mellom Statskogs eiendom i vest og kommunens i øst. Historisk er dette grensa mellom Gaustadskogen gnr.bnr. 42/1 tilhørende Gaustad Asyl og Ullevål Skog eid av Carl Otto Løvenskjold. I henhold til Sverre Grimstads bok Nordmarkshistorier ble det gjort en kartforretning over dette området 11. juni 1909. Da var Løvenskjold statsminister. Denne kartforretningen baserte seg på grenseoppgang gjort i 1858. Kanskje merketrærne beskrevet under er fra den gangen? Eller gjelder dette bare den nordlige delen mellom Skjennungen og Store Åklungen?

Oversikt over eiendommen hentet fra seeiendom.no:

GrenserGaustadGaard_StatensKartverk

Det er den vestlige grensa jeg har sjekket deler av. Her er et kart som viser de sydligste grenstrærne, kulene viser der jeg kun fant moderne stålbolter og jeg ikke så noe passende tre:

GrenseSydligeDel Båntjern til venstre.

Trærne ligger pent langs grensa med ca. 50 meters mellomrom. Har man GPS med kart som viser grensene er det rimelig greit å finne. Her er litt om hvert av trærne med koordinater i UTM 32 og numrene i parentes refererer til numrene på kartet:

1. Grensefuru – 32 V 595533 6648687 (65)

Denne står på nedsiden av Ankerveien hvor det er tre eiendommer som møtes. Med grensepåle rett på nordsiden. Lettest å se merket på sørsiden.

2. Grensefuru – 32 V 595528 6648749 (63)

Denne har metall grensepåle rett på nordsiden av seg. Rester etter okerfarget bånd rundt treet i tillegg til hugg.

3. Grensepåle – 32 V 595532 6648782 (61)

Her fant jeg ikke passende tre. Et tre bør eventuelt stå litt lenger nord om avstanden mellom trærne skal være omtrent lik.

5. Grensegran (!) – 32 V 595552 6648901 (59)

Dette er en stor gran – ikke furu! Tydelig merke på sørsiden og stien går rett ved. Den står i en klynge med graner.

6. Mangler ett- to trær? funnet ett senere? – 32 V 595566 6648948 (80)

Første tur fant vi ikke tre. Notat: Burde vært et hvis avstanden er ca lik mellom hvert tre, noe det er over hele resten av strekket. Lette en del men fant ikke noe opplagt tre. Så en mistenkelig gran på passende sted men ikke så tydelig. Kan kanskje være denne når jeg fant neste tre som er en gran og jeg mener at størrelsen også burde passe. Så ingen grensepåle.

Oppdatering fra 12. mai 2016: Fant et lite tre med tydelig røde merker rundt hele. Posisjonen stemmer godt med «et manglende tre som vi ikke fant» dvs i passe avstand fra trær vi har funnet tidligere. Det merkelige er at treet med merker er så lite og bare har rødfarge, ingen krysshogg – eller kanskje det er «gjengroingsrester» av gamle hogg? Skulle gjerne vist alderen på treet – er det en «dverg» som har stått stille i veksten i mange år?

7. Grensefuru – 32 V 595579 6649019 (58)

Denne var død og hadde grensepåle rett på nordsiden av seg. Lett å se.

6. Grensefuru – 32 V 595585 6649079 (52)

Rett nord for blåstien. Hadde grensepåle i nærheten.

7. Grensefuru – 32 V 595592 6649116 (53)

Død furu. Hadde grensepåle ved seg.

8. Grensefuru – 32 V 595596 6649154 (54)

Den var en vanlig furu, tror ikke jeg så noen grensepåle i nærheten.

9. Grensefuru – 32 V 595602 6649195 (55)

Litt usikker på denne, men passer i avstand fra andre furuer og står på grensen. Ikke overbevist ved senere besøk.

10. Grensefuru – 32 V 595609 6649257 (56)

Tydelig merke, spesielt sørsiden. Ingen grensepåle.

11. Grensepåle i stein – 32 V 595608 6649301 (57)

Denne lå sør for bekken, litt skjult på en mindre stein ved siden av en større.

Så er det et opphold i både trær og grensepåler. Det er et fuktig område og først litt opp på høyden dukker grenestrærne opp igjen. Kanskje det er god vekst i det fuktige området og trærne er døde?

Kart_nordligeDel

Her er 057 siste grensemerket jeg fant i sørlige del. Seniorløypa kommer inn litt under midten til høyre på kartet. Her er info om disse trærne:

12. Flott furu med hakkespetthull – 32 V 595560 6649480 (83)

Dette var den første vi fant etter oppholdet. En gedigen furu med fult av hakkespetthull, men tydelig grensemerke på begge sider av stammen. Ved sti. Her sto det også en grensepåle.

13. Død furu med sving – 32 V 595542 6649616 (85)

Fulgte stien fra sør og da dukket dette treet greit opp.

14. Furu med huggmerker i barken – 32 V 595542 6649616 (87)

Med merkepåle ved siden av.

15. Kanskje en furu med merker? – 32 V 595557 6649675 (89)

Uten merkepåle men med merke på stammen, spesielt sørsiden. Stemmer med avstand til andre merketrær og står midt på grensen som vist på GPSen.

16. Avbrukket stamme – 32 V 595560 6649701 (90)

Og grensemerke rett ved: 32 V 595562 6649710 (91)

17. Grensepåle med stubbe ved siden av – 32 V 595580 6649832 (93)

Ganske høyt avsagd stubbe hvor grensepålen var satt helt inntil.

18. Sørgelige rester med grensepåle –32 V 595597 6649888 (94)

19. Stor stubbe, merketre engang? – 32 V 595605 6649941 (95)

Så var det ikke flere trær å finne, og alt tyder på at her har det vært hugget videre oppover med mindre trær så langt øyet rekker.

Så startet jeg i nordenden inspirert av et kart i boka “Nordmarkshisotier” av Sverre Grimstad. På side 137 er det et gammelt kart som viser grense ned fra Skjennungen mot Store Åklungen. Her er det merket av type merketre eller om det er en røys (rös) eller MK – som Grimstad lurer på om er merke i fast fjell. Dette måtte sjekkes opp. Jeg startet nede ved Gaustadkulpen og nordvestover. Rundt kulpen fant jeg ikke tegn til gamle trær eller merker, men der det skulle være i følge kartet så er kraftledningen anlagt så her er vel alt snudd på hodet?

Så bar det opp i bratta og raskt traff jeg på en diger gran med tydelige merker. Stemte med kotene og grensa på GPSen og kartet. Dette var på 400 moh, så det mangler en røys nede under kraftlinja og tre graner på vei opp hit.

IMG_1518_edit

32 V 595040 6652940

Så kom jeg til noe som var merket MK på kartet og der fant jeg en flat stein satt på høykant med innhugget merke. På bildet ligger GPSen min på steinen. Den ligger nede i et lite søkk/drag med en lite tråkk langs. Bildet er tatt fra kanten og ned slik man kommer sør fra.

IMG_1522_edit.jpg

32 V 594982 6652959

Så MK her er ikke merke i fast fjell med i en bearbeidet stein ser det ut som for meg.

Fortsettelse følger…

Posted in: Tur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s